Posted at สิงหาคม 16, 2019
0

สัตยาธิษฐาน

สัตยาธิษฐาน

สัตยาธิษฐาน

ผู้เขียน: น้ำหนึ่ง
สำนักพิมพ์: ณ บ้านวรรณกรรม
หมวด: นิยายรัก


หากตัวลูกนี้ ยังมีความดีหลงเหลืออยู่บ้างในชาตินี้ ลูกขอตั้งสัตยาธิษฐานใช้ความจริงใจเป็นหลักอ้าง ใช้ดวงจิตเป็นที่มั่น ขอเฝ้าติดตามนางอันเป็นที่รัก เพื่อไขข้องความเข้าใจผิดของนาง แลด้วยหัวใจรักอันมิมีวันเปลี่ยนตามกาล ขอให้ลูกได้ครองคู่กับนางทุกชาติไป

สัตยาธิษฐาน
น้ำหนึ่ง
www.mebmarket.com
หากตัวลูกนี้ ยังมีความดีหลงเหลืออยู่บ้างในชาตินี้ ลูกขอตั้งสัตยาธิษฐานใช้ความจริงใจเป็นหลักอ้าง ใช้ดวงจิตเป็นที่มั่น ขอเฝ้าติดตามนางอันเป็นที่รัก เพื่อไขข้องความเข้าใจผิดของนาง แลด้วยหัวใจรักอันมิมีวันเปลี่ยนตามกาล ขอให้ลูกได้ครองคู่กับนางทุกชาติไป


ป้ายกำกับ:, , , , , ,

0 Comment on this Article

Add a comment